Lê Đắc Nhường logo

Thông báo: Về việc thu học phí, lệ phí học kỳ II năm học 2018 – 2019

Danh sách ĐH K15 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt) Danh sách ĐH K19 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt) Danh sách K16, K17, K18(Nộp học phí, lệ phí bằng thẻ ATM) Danh sách K16, K17, Chi tiết

Thông báo: Về việc thu học phí, lệ phí học kỳ II năm học 2018 – 2019

Danh sách ĐH K15 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt) Danh sách ĐH K19 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt) Danh sách K16, K17, K18(Nộp học phí, lệ phí bằng thẻ ATM) Danh sách K16, K17, Chi tiết

Logo DHHP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CĐR Tiếng Anh, HSK ngày 18.01.2019

Mọi thắc mắc về danh sách dự thi sinh viên liên hệ SĐT: Thầy Tùng – 0903.471.283

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CĐR Tiếng Anh, HSK ngày 18.01.2019

Mọi thắc mắc về danh sách dự thi sinh viên liên hệ SĐT: Thầy Tùng – 0903.471.283

tải xuống

Thông báo (Lần 2): Về việc triển khai thực hiện BHYT bắt buộc đối với sinh viên K15, K16, K17, K18, K57, K58 năm học 2018 – 2019

 

Thông báo (Lần 2): Về việc triển khai thực hiện BHYT bắt buộc đối với sinh viên K15, K16, K17, K18, K57, K58 năm học 2018 – 2019