tải xuống

Danh sách dự thi CĐR Tiếng Anh, Tin học ngày 27,28/12/2018

Mọi thắc mắc về danh sách dự thi sinh viên liên hệ SĐT: 0903.471.283 – Thầy Phạm Thanh Tùng.

Danh sách dự thi CĐR Tiếng Anh, Tin học ngày 27,28/12/2018

Mọi thắc mắc về danh sách dự thi sinh viên liên hệ SĐT: 0903.471.283 – Thầy Phạm Thanh Tùng.

Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc triển khai Thời khóa biểu học kỳ II Năm học 2018-2019

Mã lớp học phần học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo về việc triển khai Thời khóa biểu học kỳ II Năm học 2018-2019

Mã lớp học phần học kỳ II năm học 2018-2019

Logo DHHP

Thông báo: Nhắc nhở các sinh viên K15, K16, K17, K18 chưa nộp học phí, lệ phí học kỳ I năm học 2018 – 2019

 

Thông báo: Nhắc nhở các sinh viên K15, K16, K17, K18 chưa nộp học phí, lệ phí học kỳ I năm học 2018 – 2019

 

Lê Đắc Nhường

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Download (XLS, Unknown)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Download (XLS, Unknown)