Lê Đắc Nhường

Chung khảo cuộc thi Trò chơi phát triển bền vững- Ecopolicy cấp thành phố

Ecopolicy Game là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế thường niên về Khoa học hệ thống lần thứ 57 được tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 7-2013. Đây không chỉ là trò chơi mà còn là Chi tiết

Chung khảo cuộc thi Trò chơi phát triển bền vững- Ecopolicy cấp thành phố

Ecopolicy Game là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế thường niên về Khoa học hệ thống lần thứ 57 được tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 7-2013. Đây không chỉ là trò chơi mà còn là Chi tiết

Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2011 2012 (Thông báo số 52/TB-GH, ngày 29/11/2011)

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2011 2012 (Thông báo số 52/TB-GH, ngày 29/11/2011) Thành phần dự Hội nghị: gồm Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng Thanh Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2011 2012 (Thông báo số 52/TB-GH, ngày 29/11/2011)

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2011 2012 (Thông báo số 52/TB-GH, ngày 29/11/2011) Thành phần dự Hội nghị: gồm Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng Thanh Chi tiết