college-students_orig

Thông báo chương trình vừa học vừa làm tại Úc

Trường Cao đẳng ICAE (International College of Advanced Education) được thành lập năm 1997 tại thành phố Darwin, thủ phủ lãnh thổ bắc Úc. Là thành phố nhỏ tuổi nhẩt của Úc, Darwin nổi tiếng với khí hậu nhiệt đới, Chi tiết

Thông báo chương trình vừa học vừa làm tại Úc

Trường Cao đẳng ICAE (International College of Advanced Education) được thành lập năm 1997 tại thành phố Darwin, thủ phủ lãnh thổ bắc Úc. Là thành phố nhỏ tuổi nhẩt của Úc, Darwin nổi tiếng với khí hậu nhiệt đới, Chi tiết

walailak

Thông báo chương trình thực tập tại Trường Đại học Walailak Thái Lan 2017-2018

Thành lập năm 1992, Trường Đại học Walailak là trường đại học công lập thuộc Hoàng gia Thái ở miền Nam Thái Lan. Trường Đại học Walailak có tổng diện tích 1500 hecta, là trường đại học rộng nhất Thái Chi tiết

Thông báo chương trình thực tập tại Trường Đại học Walailak Thái Lan 2017-2018

Thành lập năm 1992, Trường Đại học Walailak là trường đại học công lập thuộc Hoàng gia Thái ở miền Nam Thái Lan. Trường Đại học Walailak có tổng diện tích 1500 hecta, là trường đại học rộng nhất Thái Chi tiết

Busan3

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC KHÓA THÁNG 9/2017

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc hợp tác giữa trường Đại học Hải Phòng và Trường Đại Học Ngoại ngữ Busan thông báo tuyển sinh du học khóa tháng 9/2017 như sau: 1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: + Học sinh đã Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC KHÓA THÁNG 9/2017

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc hợp tác giữa trường Đại học Hải Phòng và Trường Đại Học Ngoại ngữ Busan thông báo tuyển sinh du học khóa tháng 9/2017 như sau: 1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: + Học sinh đã Chi tiết

busan5

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC KHÓA THÁNG 9/2016

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc hợp tác giữa trường Đại học Hải Phòng và Trường Đại Học Ngoại ngữ Busan thông báo tuyển sinh du học khóa tháng 9/2016 như sau:   1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: + Học sinh Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC KHÓA THÁNG 9/2016

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc hợp tác giữa trường Đại học Hải Phòng và Trường Đại Học Ngoại ngữ Busan thông báo tuyển sinh du học khóa tháng 9/2016 như sau:   1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: + Học sinh Chi tiết