Untitled111

Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Hải Phòng – 2017

Download (PDF, Unknown)

Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Hải Phòng – 2017

Download (PDF, Unknown)
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch tự đánh giá trường Đại học Hải Phòng

Download (PDF, Unknown)

Kế hoạch tự đánh giá trường Đại học Hải Phòng

Download (PDF, Unknown)
Lê Đắc Nhường logo

Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL cho giảng viên

Download (PDF, Unknown)

Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL cho giảng viên

Download (PDF, Unknown)
ICDL Lê Đắc Nhường

Trường Đại học Hải Phòng hợp tác với tổ chức ECDL/ICDL nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên

https://youtu.be/YL_cs2Dy1V8

Trường Đại học Hải Phòng hợp tác với tổ chức ECDL/ICDL nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên

https://youtu.be/YL_cs2Dy1V8