Lê Đắc Nhường logo

Mời viết bài tham dự hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”.

Download (PDF, Unknown) Download (PDF, Unknown)

Mời viết bài tham dự hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”.

Download (PDF, Unknown) Download (PDF, Unknown)
Lê Đắc Nhường logo

Viết bài đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Hùng Vương

Download (PDF, Unknown)

Viết bài đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Hùng Vương

Download (PDF, Unknown)
Lê Đắc Nhường logo

Đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2017

Download (PDF, Unknown)

Đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2017

Download (PDF, Unknown)

Thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KHCN năm học 2016-2017

Các biểu mẫu tải về tại đây: Bieu mau NVKH

Thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KHCN năm học 2016-2017

Các biểu mẫu tải về tại đây: Bieu mau NVKH