Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu kỹ năng kế toán DN đối với DN sản xuất tại Hải Phòng”

Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ năng kế toán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Mỵ – Khoa Kế Toán Tài Chính Trường Đại học Hải Chi tiết

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu kỹ năng kế toán DN đối với DN sản xuất tại Hải Phòng”

Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ năng kế toán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Mỵ – Khoa Kế Toán Tài Chính Trường Đại học Hải Chi tiết

Nghiệm thu đề tài: “Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế”.

Tên đề tài: Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế. Chủ biên: TS Bùi Bá Khiêm, Phòng Đào tạo Trường ĐH Hải Phòng. Nội dung đề tài: Cảng biển Hải Chi tiết

Nghiệm thu đề tài: “Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế”.

Tên đề tài: Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế. Chủ biên: TS Bùi Bá Khiêm, Phòng Đào tạo Trường ĐH Hải Phòng. Nội dung đề tài: Cảng biển Hải Chi tiết

Nghiệm thu đề tài: “Diễn biến thể lực chung của sinh viên khối sư phạm Trường ĐH Hải Phòng”.

Tên đề tài: Diễn biến thể lực chung của sinh viên khối Sư phạm hệ Đại học Trường Đại học Hải Phòng. Chủ biên: ThS Nguyễn Văn Tuấn và 02 thành viên: ThS Đặng Tuấn Bình, ThS Nguyễn Hoài Phong Chi tiết

Nghiệm thu đề tài: “Diễn biến thể lực chung của sinh viên khối sư phạm Trường ĐH Hải Phòng”.

Tên đề tài: Diễn biến thể lực chung của sinh viên khối Sư phạm hệ Đại học Trường Đại học Hải Phòng. Chủ biên: ThS Nguyễn Văn Tuấn và 02 thành viên: ThS Đặng Tuấn Bình, ThS Nguyễn Hoài Phong Chi tiết

Nghiệm thu đề tài: “Xây dựng thuật toán và phần mềm …” ứng dụng cho ngành cơ khí

Tên đề tài: Xây dựng thuật toán và phần mềm nhúng tự động xác định biên dạng – ứng dụng đo biên dạng 2D một số chi tiết cơ khí thông dụng trên máy IMI. Chủ biên: ThS Bùi Văn Chi tiết

Nghiệm thu đề tài: “Xây dựng thuật toán và phần mềm …” ứng dụng cho ngành cơ khí

Tên đề tài: Xây dựng thuật toán và phần mềm nhúng tự động xác định biên dạng – ứng dụng đo biên dạng 2D một số chi tiết cơ khí thông dụng trên máy IMI. Chủ biên: ThS Bùi Văn Chi tiết