TUYENSINH

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019                Ký hiệu trường:                                                           THP                Địa chỉ:             Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng. Điện Chi tiết

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019                Ký hiệu trường:                                                           THP                Địa chỉ:             Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng. Điện Chi tiết

Lê Đắc Nhường logo

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế, Ngôn ngữ Việt Nam – năm 2019

1.1 Mẫu công văn giới thiệu dự tuyển 1.2 Mẫu đơn đăng ký dự tuyển 1.3 Mẫu sở yếu lý lịch NCS 1.4 Mẫu bài luận về dự định nghiên cứu

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế, Ngôn ngữ Việt Nam – năm 2019

1.1 Mẫu công văn giới thiệu dự tuyển 1.2 Mẫu đơn đăng ký dự tuyển 1.3 Mẫu sở yếu lý lịch NCS 1.4 Mẫu bài luận về dự định nghiên cứu

Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc phát hành hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học của Trường ĐHSP Hà Nội tại Trường Đại học Hải Phòng năm 2019

Download (PDF, Unknown)

Thông báo về việc phát hành hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học của Trường ĐHSP Hà Nội tại Trường Đại học Hải Phòng năm 2019

Download (PDF, Unknown)