Lê Đắc Nhường logo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Liên thông, Văn bằng hai trình độ đại học

26

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Liên thông, Văn bằng hai trình độ đại học

26

Lê Đắc Nhường logo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học

untitled_1_1

Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Liên thông, Văn bằng hai chính quy năm học 2017-2018 (đợt thi ngày 14-15/10/2017)

Download (PDF, Unknown)

Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Liên thông, Văn bằng hai chính quy năm học 2017-2018 (đợt thi ngày 14-15/10/2017)

Download (PDF, Unknown)
Lê Đắc Nhường

Công bố điểm thi Đại học Liên thông, Văn bằng 2 Chính quy năm học 2015-2016 (ngày thi: 01-02/10/2016)

Ngành Tiểu học (Liên thông từ CĐ lên ĐH) 2. Ngành Kế toán (liên thông từ CĐ lên ĐH) 3. Ngành  Kế toán (Liên thông từ TC lên ĐH) 4. Ngành Giáo dục Mầm non (Liên thông từ CĐ lên Chi tiết

Công bố điểm thi Đại học Liên thông, Văn bằng 2 Chính quy năm học 2015-2016 (ngày thi: 01-02/10/2016)

Ngành Tiểu học (Liên thông từ CĐ lên ĐH) 2. Ngành Kế toán (liên thông từ CĐ lên ĐH) 3. Ngành  Kế toán (Liên thông từ TC lên ĐH) 4. Ngành Giáo dục Mầm non (Liên thông từ CĐ lên Chi tiết