TUYENSINH

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019                Ký hiệu trường:                                                           THP                Địa chỉ:             Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng. Điện Chi tiết

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019                Ký hiệu trường:                                                           THP                Địa chỉ:             Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng. Điện Chi tiết

Logo DHHP

Thông báo v/v ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ CQ 2018

Download (PDF, Unknown)

Thông báo v/v ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ CQ 2018

Download (PDF, Unknown)