2019LBNCB (1)

Hội nghị công bố quyết định của Hiệu trưởng về công tác cán bộ các đơn vị trực thuộc

  Sáng ngày 14/3/2019, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Hiệu trưởng về công tác cán bộ các đơn vị trực thuộc. PGS.TS Nguyễn Thị Hiên – Hiệu trưởng chủ trì Hội Chi tiết

Hội nghị công bố quyết định của Hiệu trưởng về công tác cán bộ các đơn vị trực thuộc

  Sáng ngày 14/3/2019, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Hiệu trưởng về công tác cán bộ các đơn vị trực thuộc. PGS.TS Nguyễn Thị Hiên – Hiệu trưởng chủ trì Hội Chi tiết

CX2019 (6)

Chương trình gặp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”

Sáng ngày 11/02, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Chương trình gặp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”. PGS.TS Nguyễn Thị Hiên – Hiệu trưởng chủ trì chương trình. Tới dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Chi tiết

Chương trình gặp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”

Sáng ngày 11/02, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Chương trình gặp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”. PGS.TS Nguyễn Thị Hiên – Hiệu trưởng chủ trì chương trình. Tới dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Chi tiết

2019TKRKN10 (6)

Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo trình độ thạc sĩ (2008 – 2018)

Sáng ngày 15/01/2019, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết và rút kinh nghiệm 10 năm đào tạo trình độ thạc sĩ. PGS.TS Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị Chi tiết

Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo trình độ thạc sĩ (2008 – 2018)

Sáng ngày 15/01/2019, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết và rút kinh nghiệm 10 năm đào tạo trình độ thạc sĩ. PGS.TS Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị Chi tiết

LKGCLCH (9)

Lễ khai giảng các lớp cao học khóa học 2018 – 2020 (Đợt 2) và Bế giảng, trao bằng Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 2016 – 2018.

Sáng ngày 30/11, Trường Đại học Hải Phòng đã tổ chức Lễ khai giảng các lớp cao học khóa học 2018 – 2020 (Đợt 2) và Bế giảng, trao bằng Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 2016 – 2018. Đến dự Chi tiết

Lễ khai giảng các lớp cao học khóa học 2018 – 2020 (Đợt 2) và Bế giảng, trao bằng Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 2016 – 2018.

Sáng ngày 30/11, Trường Đại học Hải Phòng đã tổ chức Lễ khai giảng các lớp cao học khóa học 2018 – 2020 (Đợt 2) và Bế giảng, trao bằng Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 2016 – 2018. Đến dự Chi tiết