Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý sau Đại học và Phó Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện