Thông báo Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 – Đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông (xét Học bạ)

18-08-21 Dac-Nhuong Le 0 comment

Thông báo Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 - Đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông (xét Học bạ)-Lê Đắc Nhường


Leave a reply