Thông báo số: 2691/TB-ĐHHP ngày 19/8/2021 về việc phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Đại học K17 (5 năm), K18 (4 năm), Cao đẳng K59 và các Khóa cũ hệ chính quy (Đợt 3, năm học 2020-2021)

19-08-21 Dac-Nhuong Le 0 comment

Thông báo số: 2691/TB-ĐHHP ngày 19/8/2021 về việc phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Đại học K17 (5 năm), K18 (4 năm), Cao đẳng K59 và các Khóa cũ hệ chính quy (Đợt 3, năm học 2020-2021)

Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Không có mô tả ảnh.


Leave a reply