Cơ cấu tổ chức

I. Đảng bộ

Bí thư Đảng ủyPhó Bí thư Đảng ủy
Mr. Kinh
ThS. Nguyễn Văn Kính
 
PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam

– BCH Đảng bộ: 18 đồng chí

– Có 33 Chi bộ

II.  Ban Giám hiệu

Hiệu trưởngPhó Hiệu trưởngPhó Hiệu trưởngPhó Hiệu trưởng
IMG_8
PGS.TS. Nguyễn Hoài NamTS. Đoàn Quang MạnhTS. Trần Quốc TuấnTS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

III.  Công đoàn

Chủ tịchPhó chủ tịch
TS. Nguyễn Thế  HuệThS. Phạm Hương Giang
ThS. Trần Quang Phong

– BCH Công đoàn: 15 đồng chí

IV.  Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

– Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên: ThS. Nguyễn Đình Hưng

– Phó Bí thư Đoàn trường: ThS. Nguyễn Tiến Huy

– Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên: ThS. Phạm Vũ Thái Trà

– Phó Chủ tịch Hội Sinh viên: ThS. Nguyễn Tiến Huy

– Có 15 Liên chi đoàn; 5 Chi đoàn trực thuộc

V. Các đơn vị trực thuộc: Có 33 đơn vị trực thuộc

11 Khoa, Viện11 Phòng, ban6 Trung tâm, 3 Trường Thực hành
Khoa Toán và Khoa học tự nhiên
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Ngữ văn và Khoa học xã hội
Khoa Du lịch
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Tâm lý – Giáo dục học
Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Khoa Kế toán – Tài chính
Khoa Xây dựng
Khoa Điện-Cơ
Viện Sinh – Nông 
Phòng Tổ chức Cán bộ
Phòng Chính trị – Công tác học sinh, sinh viên
Phòng Đào tạo
Phòng Khoa học Công nghệ
Phòng Quản lý Sau đại học
Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
Văn phòng
Phòng Kế hoạch – Tài chính
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Phòng Thanh tra Pháp chế
Ban Quản lý Dự án xây dựng   
Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên
Trung tâm Thông tin Thư viện
Trung tâm Phục vụ và Nội trú
Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Trường Đại học Hải Phòng
Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao
3 Trường Thực hành sư phạm:
Trường Mầm non Thực hành
Trường Tiểu học Thực hành
Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu