Khoa Du lịch

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Nhà B10, Trường Đại học Hải Phòng, Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 3591 855
 • Email: kdl@dhhp.edu.vn
 • Thành lập: 13/7/2013
2. Lịch sử phát triển

Khoa Du lịch có một quá trình hình thành và phát triển hơn 10 năm tính từ tiền thân đầu tiên là tổ Văn hóa-Văn minh, khoa Khoa học Xã hội, được thành lập vào năm 2005, đào tạo sinh viên chuyên ngành Văn hóa du lịch. Trải qua quá trình phát triển, năm 2013, khoa Du lịch được thành lập trên cơ sở tách hai tổ chuyên môn: Văn hóa-Văn minh và Việt Nam học của khoa Khoa học Xã hội theo quyết định số 742/QĐ-ĐHHP của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng ký ngày 05/7/2013. Ngày 17/7/2013, Ban giám hiệu, Phòng Tổ chức cán bộ đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập khoa Du lịch, ngày này được lấy làm ngày thành lập khoa. Hiện nay, khoa có 3 tổ chuyên môn: Văn hóa, Việt Nam học, Lịch sử ( tháng 8/2015, từ khoa Khoa học Xã hội), đào tạo sinh viên hai chuyên ngành Cử nhân Văn hóa du lịch và Quản trị Du lịch.
Hơn mười năm đào tạo sinh viên ngành Du lịch, từ 50 sinh viên đầu tiên chuyên ngành Văn hóa du lịch đến nay khoa đã có hơn 500 sinh viên trên khắp các tỉnh của cả nước về học tập. Số lượng và trình độ của giảng viên trong khoa cũng tăng lên để đáp ứng nhu cầu đào tạo, ban đầu chỉ có 03 giảng viên ngành Văn hóa và Du lịch trình độ cử nhân, đến nay Cán bộ giảng viên trong khoa có 29 người, trong đó có 02 Tiến sỹ, 23 Thạc sỹ ( hiện có 08 đ/c đang học Nghiên cứu sinh). Đội ngũ giảng viên của khoa được đào tạo bài bản ở các trường có uy tín về đào tạo nhân lực Du lịch trong và ngoài nước. Các cựu sinh viên ở lại khoa công tác cũng được đánh giá cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Giảng viên trong khoa thường xuyên tham gia các Dự án đào tạo về Du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức, cập nhật được các kiến thức đưa vào giảng dạy.
Hiện nay, cựu sinh viên khoa Du lịch đang làm việc ở các cơ sở Du lịch trong và ngoài thành phố và được đánh giá cao về tinh thần thái độ làm việc chuyên nghiệp và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Hằng năm, các công ty du lịch lớn và các khách sạn lớn trong cả nước về tuyển chọn các sinh viên trước khi tốt nghiệp để nhận về làm việc. Sau khi tốt nghiệp sinh viên của khoa cũng được tuyển đi làm việc tại các nước trong khu vực như Singapore, Đài Loan, Nhật Bản…

3. Chức năng nhiệm vụ
 • 3.1 Vị trí, chức năng: Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
 • 3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn
  • a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
  • b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
  • c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
  • d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
  • đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  • e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
  • g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
  • h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
  • i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
  • k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
  • l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
  • m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
  • n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
  • o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
4. Cơ cấu tổ chức
Trưởng KhoaPhó Trưởng KhoaPhó Trưởng Khoa
IMG_5IMG_7IMG_3
TS. Võ Thị Thu Hà
Email: havttt70@dhhp.edu.vn
ThS Nguyễn Thúy An
Email: annt@dhhp.edu.vn
TS Nguyễn Thị Tâm
Email: tamnt@dhhp.edu.vn
5. Các chuyên ngành đào tạo
 
VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ DU LỊCH) - Vietnam Study (Tourism Culture)
VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH) - Vietnam Study (Tourism Management)