Khoa Điện Cơ

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Nhà C6, Trường Đại học Hải Phòng, Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 3549 256
 • Email: kdc@dhhp.edu.vn
 • Website: feba.dhhp.edu.vn
 • Thành lập: 04/2013
2. Lịch sử phát triển

Khoa Điện Cơ được thành lập ngày 12 tháng 4 năm 2013 trên cơ sở sát nhập từ hai ngành:
+ Ngành cơ khí thuộc khoa Cơ khí
+ Ngành điện thuộc khoa Khoa học Tự nhiên.
Cả hai ngành đã có bề dày về thành tích đào tạo:
Ngành Cơ khí đã có 44 năm truyền thống đào tạo ngành Cơ khí chế tạo máy. Từ năm 1968 đến năm 1998 (khi còn là Trường Đại học tại chức Hải Phòng), Tổ Cơ khí trực thuộc Ban giám hiệu, là đơn vị đào tạo và quản lý ngành Cơ khí chế tạo máy. Năm 1998, Trường Đại học Tại chức Hải Phòng thành lập khoa Công nghệ gồm 2 tổ bộ môn là tổ Cơ khí và tổ Xây dựng dân dụng công nghiệp. Từ năm 2000 đến năm 2011, Khoa Công nghệ là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, quản lý đào tạo các ngành Cơ khí chế tạo máy và ngành xây dựng dân dụng công nghiệp. Tháng 1 năm 2011, Trường Đại học Hải Phòng tách Khoa Công nghệ, thành lập Khoa Cơ khí và Khoa Xây dựng.  Tháng 4 năm 2013 chuyển về khoa Điện Cơ
Ngành Điện được thực hiện đào tạo ngành Công nghệ Kĩ thuật Điện – Điện tử từ năm 2005 với chuyên ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng trực thuộc khoa Khoa học Tự nhiên. Năm 2010 ngành điện mở thêm ngành Công nghệ Kĩ thuật Điều khiển và Tự động hóa với chuyên ngành Điện Tự động công nghiệp. Đến nay ngành đã đào tạo được nhiều khóa sinh viên tốt nghiệp với các kĩ sư điện công nghiệp, điện tự động đảm bảo theo chuẩn đầu ra cung cấp cho đất nước, địa phương và khu vực góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ kĩ sư kĩ thuật có trình độ cao, giỏi nghề và năng động. Ngành Điện đã từng bước khẳng định vị trí đào tạo của mình trong lĩnh vực Điện Công nghiệp và tự động hóa.
Trong những năm vừa qua, kế thừa truyền thống của ngành mình, khoa Điện Cơ đã xây dựng được hệ thống các phòng thí nghiệm (PTN) chất lượng cao, xưởng thực hành giúp cho sinh viên có thể thí nghiệm kiểm chứng những lí thuyết đã học, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành và thực hành nâng cao kĩ năng, tay nghề cũng như phát triển năng lực vận hành khai thác hệ thống thiết bị. Cũng với cơ sở vật chất đã có, các  PTN của Khoa còn giúp các giảng viên trong khoa nghiên cứu khoa học, các giảng viên theo học cao học thực hiện các luận văn khoa học, các giảng viên làm nghiên cứu sinh (NCS) có thể thực hiện các đề tài, luận án của mình một cách thuận tiện, thực tế mang lại kết quả cao cho quá trình nghiên cứu và học tập.
Trong suốt chiều dài hơn bốn mươi năm, hàng nghìn kỹ sư Chế tạo máy, kĩ sư Điện đã tốt nghiệp tại Khoa, đã và đang đảm nhận các vị trí khác nhau trong các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài,…và đều hoàn thành tốt công việc được giao. Nhìn chung, sau khi tốt nghiệp trên 90% kĩ sư theo học các chuyên ngành tại khoa Điện Cơ ra trường đều có việc làm, đúng chuyên môn, có mức lương đảm bảo và có điều kiện thăng tiến. Trong điều kiện hội nhập hiện nay, Thành phố Hải Phòng có cảng biển lớn, là một trong những Tỉnh, Thành đang được nước ngoài đầu tư lớn với nhiều khu công nghiêp (KCN) như KCN tập trung Đình Vũ, Nomurra, Viship, Tràng Duệ, Đồ Sơn… với các ngành công nghiệp thu hút nhiều nhân lực trình độ cao (đại học, cao đẳng) các chuyên ngành Điện Tự động Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Cơ khí chế tạo, Cơ – điện tử, Cơ khí động lực… Như vậy, trong điều kiện hiện nay cũng như trong vòng 10-20 năm tới, nhân lực thuộc các lĩnh vực do Khoa Điện Cơ đào tạo có trình độ cao luôn có nhu cấu lớn đối với Hải Phòng và khu vực Duyên Hải đồng bằng Bắc bộ cũng như toàn đất nước.
Cùng với đội ngũ Giảng viên của nhà trường, sinh viên khoa Điện – Cơ được đội ngũ giảng viên có học hàm Giáo sư, phó Giáo sư, Giảng viên chính; học vị  Tiến sỹ, Thạc sỹ…của khu vực truyền đạt kiến thức cơ sở, cơ bản và chuyên môn chuyên ngành, chắc chắn sẽ tạo nên những lớp kĩ sư giỏi về lí thuyết, vững về tay nghề đáp ứng tốt yêu cầu về các lĩnh vực kĩ thuật mũi nhọn của nền kinh tế địa phương và đất nước.

3. Chức năng nhiệm vụ
 • 3.1 Vị trí, chức năng: Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
 • 3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn
  • a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
  • b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
  • c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
  • d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
  • đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  • e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
  • g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
  • h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
  • i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
  • k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
  • l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
  • m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
  • n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
  • o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
4. Cơ cấu tổ chức
Trưởng KhoaPhó Trưởng Khoa
IMG_2IMG_5
TS. Phạm Hồng Khoa
Email: khoaph@dhhp.edu.vn
TS.  Bùi Gia Thịnh
Email: thinhbg@dhhp.edu.vn

5. Các chuyên ngành đào tạo
 
1. CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (Đào tạo 4 năm)
Tên tiếng Anh: Mechanical Engineering
2. CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ (Đào tạo 4 năm)
Tên tiếng Anh: Technical Mechantronic Technology
3. CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (Đào tạo 4 năm)
Tên tiếng Anh: Industrial and Civil Electrical Engineering
4. CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP (Đào tạo 4 năm)
Tên tiếng Anh: Industrial Automation