Khoa Toán và Khoa học Tự nhiên

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Nhà C1, Trường Đại học Hải Phòng, Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 591042
 • Email: kt@dhhp.edu.vn
 • Thành lập: 2004
2. Lịch sử phát triển

+ Khoa Toán tiền thân là Khoa Toán Tin thuộc trường Đại học Hải Phòng. Khoa được thành lập năm 2000 cùng với sự ra đời của trường Đại học sư phạm Hải Phòng nay là trường Đại học Hải Phòng. Ngày đầu thành lập, khoa có 23 CBGV trong đó có 01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ và 03 giảng viên chính. Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của trường Đại học Hải Phòng và của khoa Toán -Tin, với yêu cầu mới và nhiệm vụ mới, tháng 04 năm 2012 Khoa Toán Tin được tách ra để thành lập Khoa Toán và Khoa Công nghệ thông tin. Khoa Toán khi đó có 28 CBGV gồm 2 Tiến sĩ, 23 Thạc sĩ ( trong đó có 06 NCS) và 08 giảng viên chính.
+ Khoa Toán tuyển sinh và đào tạo 05 chuyên ngành đại học: ĐH Sư phạm Toán, ĐH Sư phạm Toán – Hoá, ĐH Sư phạm Toán – Lý, ĐH Toán học; ĐH Toán Tin ứng dụng và ngành Cao đẳng Toán – Tin ứng dụng. Trong những năm qua, hàng nghìn Giáo viên và Cử nhân Toán học đã tốt nghiệp tại Khoa Toán, đã và đang đảm nhận các vị trí khác nhau trong các trường học, nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, và đều hoàn thành tốt công việc được giao. Nhìn chung, sau khi tốt nghiệp trên 90% sinh viên ra trường đều có việc làm, đúng chuyên môn, có mức lương đảm bảo và có điều kiện thăng tiến. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã công tác tốt và tiếp tục học tập ở trong nước, nước ngoài, trở thành Tiến sĩ, Thạc sĩ; trở thành các nhà quản lý, nhà khoa học giỏi.
+ Hiện nay, khoa Toán có 29 cán bộ giảng viên chuyên ngành, 95% có trình độ từ Thạc sỹ trở lên ( trừ bộ phận Giáo vụ), có 6 TS, 8 giảng viên chính, có 10 giảng viên đang làm NCS (02 NCS tại Pháp) được chia làm 05 Bộ môn.
+ Từ khi thành lập đến nay, đã có hàng trăm bài báo, báo cáo khoa học đã được các giảng viên của Khoa viết và in trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt, với 9 bài báo khoa học đã được đăng trêncác Tạp chí trong danh mục ISI, cho thấy tiềm năng nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Toán là rất vững vàng.
+ Từ năm 2004 đến nay, sinh viên Khoa Toán dự thi Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc đạt 75 giải, trong đó có 2 giải nhất, 24 giải nhì, 34 giải ba, 15 giải khuyến khích, đứng trong top đầu các trường Đại học và Cao đẳng trong toàn quốc đạt giải cao trong các kỳ thi.
+ Như vậy, với tinh thần nỗ lực trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cùng với quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên vững mạnh, Khoa Toán có đầy đủ lực lượng các nhà Khoa học đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao của Trường đại học Hải Phòng.

3. Chức năng nhiệm vụ
 • 3.1 Vị trí, chức năng: Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
 • 3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn
  • a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
  • b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
  • c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
  • d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
  • đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  • e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
  • g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
  • h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
  • i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
  • k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
  • l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
  • m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
  • n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
  • o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
4. Cơ cấu tổ chức
Trưởng KhoaPhó Trưởng Khoa
TS. Nguyễn Thị Thanh Vân
Email: vanntt@dhhp.edu.vn
TS. Vũ Thành Công
Email: congvt@dhhp.edu.vn
5. Các chuyên ngành đào tạo
 
1. CHUYÊN NGÀNH: ĐHSP TOÁN HỌC.
Tên tiếng Anh: Training Teachers of Mathematics
2. CHUYÊN NGÀNH: ĐH TOÁN HỌC
Tên tiếng Anh: Mathematics
3. CHUYÊN NGÀNH: ĐHSP TOÁN HÓA.
Tên tiếng Anh: Training Teachers of Mathematics and Chemistry
4. CHUYÊN NGÀNH: ĐHSP TOÁN LÝ.
Tên tiếng Anh: Training Teachers of Mathematics and Physics
5. CHUYÊN NGÀNH: ĐH TOÁN TIN ỨNG DỤNG.
Tên tiếng Anh: Applied Mathematics and Informatics