Khoa Tiểu học và Mầm non

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Nhà B3, Trường Đại học Hải Phòng, Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 3591 084
 • Email: kthmn@dhhp.edu.vn
 • Thành lập: 1997
2. Lịch sử phát triển

Năm 1959 Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng được thành lập đặt tại cơ sở số 1, Nguyễn Công Trứ, Lê Chân với nhiệm vụ đào tạo cấp tốc giáo viên Tiểu học hệ 3 tháng và 6 tháng. Cùng thời gian này Tổ giáo viên mẫu giáo cũng được thành lập với nhiệm vụ mở các lớp đào tạo giáo viên mẫu giáo cấp tốc từ 2 đến 3 tháng. 

Năm 1961 Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng chuyển sang đào tạo giáo viên Tiểu học hệ 7 + 1 và 5 + 2 với thời gian đào tạo từ 1 cho đến 2 năm. Cùng thời gian này (1962), Uỷ ban hành chính Hải Phòng đã ra quyết định thành lập Trường Sư phạm mẫu giáo vào năm 1962 với nhiệm vụ đào tạo giáo viên mẫu giáo 6 tháng.

Tại tỉnh Kiến An, Trường Sư phạm sơ cấp được thành lập vào tháng 4 năm 1959. Sau 4 năm thành lập, Trường Sư phạm sơ cấp Kiến An đã đào tạo được 396 giáo viên hệ cấp tốc, 1038 giáo viên hệ 7 + 1.

Tháng 9 năm 1963, sau khi Hải Phòng và Kiến An hợp nhất, 2 trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng và Kiến An được sáp nhập thành Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng. Trường Sư phạm mẫu giáo đặt trong Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng có nhiệm vụ đào tạo giáo viên mẫu giáo cho Thành phố.

Năm 1965 – 1966 Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng đã đào tạo ra trường 699 giáo viên hệ 7 +1. Năm học 1966 – 1967 Trường bắt đầu đào tạo hệ 7 + 2 với 50 giáo sinh khóa đầu tiên. Năm 1967 – 1968 con số giáo sinh tốt nghiệp đã là 1183 sinh viên, trong đó có 50 giáo sinh hệ 7 + 2.

Năm học 1968 – 1969 Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng có 1357 giáo sinh hệ 7 + 1 và 751 giáo sinh hệ 7 + 2. Để đáp ứng tình hình thời kì này, Ủy ban Hành chính Thành phố đã quyết định tách Trường thành 2 trường đó là Trường Sư phạm sơ cấp 1A đặt tại xã Vĩnh Phong và Tiền Phong và Trường Sư phạm sơ cấp 1B đặt tại xã Hiệp Hòa
Năm 1970, Trường Sư phạm 1A bị giải thể theo quyết định của Ủy ban Hành chính Thành phố. Một bộ phận giáo viên của Trường và toàn bộ giáo sinh được xác nhập vào Trường Sư phạm 1B. Thời gian này Trường được chuyển về địa điểm xã Quốc Tuấn, huyện An Lão.

Tính đến thời điểm năm 1970, qua nhiều sự biến động của thời cuộc, Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Số lượng giáo sinh do nhà trường đào tạo tốt nghiệp lên tới 3945 giáo viên hệ 7 + 1 và 801 giáo viên hệ 7 + 2.

Tháng 11 năm 1971, Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng được nâng cấp đổi tên thành Trường Sư phạm Trung cấp Hải Phòng.

Năm 1972, do chiến tranh của đế quốc Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, Trường được tạm thời tách làm 2 phân hiệu: phân hiệu 1 đặt tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, phân hiệu 2 chuyển về xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Cũng trong năm học này, Trường đã hoàn thành giai đoạn cuối cùng trong sứ mệnh nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 1 hệ 7 +.

Tháng 1 năm 1973, phân hiệu 1 tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão chuyển về cơ sở mới (toàn bộ khu B của trường Đại học Hải Phòng ngày nay). Tháng 7 năm 1974, phân hiệu 2 tại xã Viết Tiến, huyện Vĩnh Bảo cũng được chuyển về cơ sở chính tại Kiến An. Kể từ khi 2 trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng và trường Sư phạm sơ cấp Kiến An sáp nhập khoảng 14 năm, Trường Sư phạm Trung cấp Hải Phòng đã đào tạo được 7281 giáo viên cấp 1, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao cả mà lãnh đạo thành phố đã giao cho Trường.

Sau ngày thống nhất đất nước (1975), Trường Sư phạm mẫu giáo được tái thành lập (sau này là Trường Trung học Sư phạm nhà trẻ, mẫu giáo). Từ năm 1978, Trường Sư phạm mẫu giáo chuyển từ đào tạo hệ sơ học (7+ 1) sang đào tạo hệ sơ học (10 +1). Từ Năm 1987 Trường Sư phạm mẫu giáo bắt đầu đào tạo 10+ 2 và sau đó là 12+ 2.

Năm 1977, Trường Sư phạm Trung cấp Hải Phòng được đổi tên thành Trường Trung cấp Sư phạm 10 + 2 Hải Phòng (Trường Trung học Sư phạm cấp 1). Với nhiệm vụ mới, bộ máy có tổ chức mới, Trường có sự thay đổi sắp xếp lại cho phù hợp, từng bước củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo ngày một tốt hơn.

Tháng 9 năm 1994, Trường Trung học Sư phạm nhà trẻ, mẫu giáo được sáp nhập vào Trường Trung học Sư phạm cấp 1 thành Trường Trung học Sư phạm Hải Phòng. Cuối năm học 1997 – 1998, Trường Trung học Sư phạm một lần nữa được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng để trở thành Trường Cao đẳng Sư phạm đa cấp đa hệ Hải Phòng (Đại học Hải Phòng ngày nay). Về cơ bản, Trường Trung học Sư phạm Hải Phòng hệ đào tạo giáo viên Tiểu học chuyển thành Khoa Giáo dục Tiểu học và hệ đào tạo giáo viên mầm non chuyển thành Khoa Giáo dục Mầm non.

Tháng 8 năm 2015, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non được thành lập trên cơ sở 3 đơn vị hợp thành đó là: Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Giáo dục Mầm non và toàn bộ hai Bộ môn Âm nhạc và Mỹ thuật từ Khoa Khoa học xã hội. Hiện tại Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non có tổng số 42 cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 90% đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ.

Cơ cấu tổ chức của Khoa được chia làm 5 Bộ môn trực thuộc đó là:

– Bộ môn Văn – Tiếng Việt
– Bộ môn Toán – TNXH
– Bộ môn Âm nhạc
– Bộ môn Mỹ thuật
– Bộ môn Giáo dục mầm non.

Với bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển đi lên, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non ngày càng khẳng định là địa chỉ uy tín duy nhất của thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực đào tạo giáo viên tiểu học và mầm non cho thành phố và cho các tỉnh trong khu vực.

3. Chức năng nhiệm vụ
 • 3.1 Vị trí, chức năng: Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
 • 3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn
  • a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
  • b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
  • c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
  • d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
  • đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  • e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
  • g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
  • h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
  • i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
  • k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
  • l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
  • m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
  • n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
  • o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
4. Cơ cấu tổ chức
Phó Trưởng Khoa phụ trách
IMG_2
 TS. Vũ Thị Hương Giang
Email: giangvth@dhhp.edu.vn
5. Các chuyên ngành đào tạo
 
1. CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Tên tiếng Anh: Primary Education
2. CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON
Tên tiếng Anh: Preschool Education
3. CHUYÊN NGÀNH: SƯ PHẠM ÂM NHẠC
Tên tiếng Anh: Music Education
4. CHUYÊN NGÀNH: SƯ PHẠM MỸ THUẬT
Tên tiếng Anh: Art Education