Trường Mầm non thực hành

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Số 40 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 791. 226
 • Email: mnth@dhhp.edu.vn
 • Thành lập: 1989
2. Lịch sử phát triển

– Trường Mầm non Thực Hành được thành lập từ năm 1989, ban đầu trường là Tổ Thực hành mầm non trong trường Trung học sư phạm nhà trẻ mẫu giáo.
– Năm 2000, theo quyết định số 27/QĐ-TC ngày 15 tháng 09 năm 2000 của Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Hải Phòng, quyết định thành lập Trường Thực hành Mầm non trực thuộc trường Đại học sư phạm Hải Phòng.
– Năm 2015, theo quyết định số 220/QĐ- ĐHHP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng, quyết định đổi tên trường thành trường Mầm non Thực Hành trực thuộc trường Đại học Hải Phòng.

3. Chức năng nhiệm vụ

 • Chức năng:
  • – Chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD&ĐT.
  • – Chỉ đạo thực hành sư phạm cho các hệ đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non– Trường Đại học Hải Phòng.
  • – Ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học về trẻ mầm non.
 • Nhiệm vụ:
  • – Thực hiện Chương trình Chăm sóc giáo dục trẻ cho trẻ các độ tuổi mầm non từ 18- 72 tháng.
  • – Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn học phần thực hành thường xuyên cho sinh viên các hệ đào tạo chuyên ngành Giáo dục mầm non.
  • – Thực hiện thực nghiệm khoa học, các công trình nghiên cứu ứng dụng về trẻ mầm non của giảng viên trường Đại học Hải Phòng.
4. Cơ cấu tổ chức
Hiệu trưởngPhó Hiệu trưởng
ThS. Trần Thị Xuân
Email: xuantt@dhhp.edu.vn
ThS. Hoàng Thị Dinh
Email: dinhht@dhhp.edu.vn