Trung tâm Quốc phòng và an ninh

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 069695754
 • Email: trungtamgdqpan@dhhp.edu.vn
 • Thành lập: 09/10/2003
 • Website:
2. Lịch sử phát triển

Thực hiện Nghị định của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 2417/QĐ-UB ngày 09/10/2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.
Từ những ngày đầu mới thành lập, bên cạnh những thuận lợi cơ bản Trung tâm cũng gặp những khó khăn ảnh hưởng chi phối nhất định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ như: Cơ sở vật chất thiếu thốn, doanh trại chật hẹp, tổ chức biên chế còn nhiều bất cập, đội ngũ cán bộ, nhân viên vừa thiếu lại không có tính ổn định. Nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Trung tâm. Trước tình hình nêu trên dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ Tham mưu Quân khu, các cơ quan nghiệp vụ mà thường xuyên trực tiếp là Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường cùng với sự nỗ lực cố gắng vượt khó của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trung tâm đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh và phát triển toàn diện xứng đáng là một trong những Trung tâm hàng đầu cả nước.

3. Chức năng nhiệm vụ
 • 3.1. Vị trí, chức năng
 • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức học tập, huấn luyện về giáo dục quốc phòng cho HSSV (học viên) các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu III.
 • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để giao dịch theo phân cấp quản lý; là đơn vị sự nghiệp tự hạch toán, tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động và đóng góp kinh phí phúc lợi với Trường Đại học Hải Phòng theo quy định của Hiệu trưởng.
 • 3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn
 • 2.1. Chủ trì xây dựng chương trình, đề cương chi tiết học phần, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; kế hoạch giảng dạy cho các khóa đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch.
 • 2.2. Tiếp nhận học viên từ các trường theo sự phân công liên kết đào tạo của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và kế hoạch đã thống nhất giữa các trường và TTGDQP.
 • 2.3. Tổ chức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập của học viên.
 • 2.4. Tổ chức, quản lý toàn diện về học tập và rèn luyện của học viên trong thời gian học tập tại Trung tâm, bảo đảm chất lượng, an toàn theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo.
 • 2.5. Tổ chức nghiên cứu phương pháp sư phạm quân sự trong giáo dục quốc phòng, tham gia biên soạn giáo trình giáo dục quốc phòng cho các đối tượng học viên của Trung tâm.
 • 2.6. Tham gia đào tạo lại, bồi dưỡng và tập huấn giảng viên giáo dục quốc phòng trên địa bàn được phân công.
 • 2.7. Thực hiện các công tác quốc phòng khác trong trung tâm theo quy định của các bộ, ngành liên quan.
 • 2.8. Phối hợp với phòng Hành chính- Quản trị, phòng Chính trị – Công tác HSSV thực hiện quản lý học viên theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo; tổ chức ăn, ở đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học viên các khoá học.
 • 2.9. Cụ thể hoá chương trình giáo dục quốc phòng thành kế hoạch huấn luyện của Trung tâm phù hợp với đối tượng học viên.
 • 2.10. Cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng cho học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 2.11. Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, rèn luyện, công tác và phục vụ tại trung tâm theo quyền hạn.
 • 2.12. Xử lý học viên vi phạm kỷ luật, đồng thời thông báo cho Nhà trường các học viên vi phạm kỷ luật biết để phối hợp quản lý, giáo dục. Khi vượt quá quyền hạn, Trung tâm trả học viên vi phạm kỷ luật về Trường, để Nhà trường xử lý kỷ luật theo quyền hạn.
 • 2.13. Tổ chức thực hiện thu, chi, quyết toán kinh phí cho các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Nhà nước, của ngành tài chính, của liên ngành và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường theo sự hướng dẫn của Phòng Kế hoạch – Tài chính.
 • 2.14. Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê, sơ kết, tổng kết định kỳ hoặc hằng năm theo quy định của các cấp, ngành có liên quan và quy định của Trường.
 • 2.15. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 • 2.16. Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách.
 • 2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
4. Cơ cấu tổ chức
Phó Giám đốcPhó Giám đốc Chính trị
Đại tá Phạm Đình Thắng
Email: thangpd@dhhp.edu.vn
 Đại tá Trương Văn Hổ
Email: hotv@dhhp.edu.vn