Phòng Chính trị Công tác HSSV

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Nhà A6, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 3591119
 • Email: phongctth@dhhp.edu.vn
 • Thành lập: 09/2004 (trên cơ sở sáp nhập Phòng Chính trị – Tổng hợp và Phòng Công tác học sinh, sinh viên)
2. Lịch sử phát triển

3. Chức năng nhiệm vụ

 • [Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
 • 1. Vị trí, chức năng
 • Phòng Chính trị – Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị tư tưởng; công tác quản lý HSSV trong thời gian học tập tại Trường.
 • 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
 • 2.1. Công tác Chính trị tư tưởng
 • a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC và HSSV trong toàn Trường;
 • b) Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị cho Đảng viên, CBVC, NLĐ và HSSV toàn Trường;
 • c) Chịu trách nhiệm tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV theo các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, TDTT, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống tệ nạn xã hội, thời sự trong nước và quốc tế…; nắm vững tình hình tư tưởng HSSV và đề xuất các biện pháp thực hiện công tác chính trị tư tưởng phù hợp, hiệu quả;
 • d) Thường trực Hội nghị giao ban công tác HSSV Trường: chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị, dự thảo báo cáo và làm thư ký hội nghị; ra thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo Trường chủ trì hội nghị;
 • đ) Phối hợp với Ban Quản trị Cổng thông tin điện tử của Trường để quản lý, theo dõi nội dung tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Hải Phòng (http://dhhp.edu.vn) và tất cả trang web của các đơn vị trực thuộc đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật;
 • e) Chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng, lưu trữ, bảo quản tư liệu (tranh, ảnh, tài liệu, phim, băng đĩa hình, huân, huy chương, vật kỷ niệm, lưu niệm…) tại phòng Truyền thống Trường; giới thiệu các tư liệu lưu trữ truyền thống với cán bộ, HSSV trong Trường, khách tham quan và với xã hội;
 • g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên tập nội dung, hình thức và thực hiện in ấn, phát hành các bản tin, các ấn phẩm, thiệp chúc mừng phục vụ công tác chính trị, giao dịch, đối ngoại của Trường.
 • h) Chịu trách nhiệm trình Hiệu trưởng phê duyệt nội dung và hình thức các băng rôn, khẩu hiệu, panô quảng cáo, sự kiện và các hình thức tương tự của các tổ chức, đơn vị trước khi cho phép thực hiện trong khu vực Trường;
 • i) Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động phát thanh học đường.
 • 2.2. Công tác học sinh, sinh viên
 • a) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện các quy định cụ thể trong Quy chế HSSV tại Trường Đại học Hải Phòng và các văn bản khác liên quan đến quản lý HSSV trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;
 • b) Chủ trì tổ chức tiếp nhận thí sinh hệ chính quy trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường; sắp xếp HSSV vào học theo đúng ngành học và chương trình đào tạo; tổ chức lớp học, chỉ định ban cán sự lớp nhập học (lâm thời); làm mới, cấp phát, thu hồi hoặc hủy bỏ thẻ HSSV; tổ chức may trang phục HSSV (nếu có); trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận danh sách HSSV chính thức của Trường;
 • c) Chủ trì tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” vào đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học;
 • d) Thống kê, lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về HSSV; quản lý hồ sơ HSSV; giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV: chuyển lớp, chuyển ngành, chuyển trường, bảo lưu kết quả học tập, tạm ngừng học, thôi học, học tiếp, tốt nghiệp… (trừ kết quả học tập và công tác Đảng, Đoàn);
 • đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT…; tham gia theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV;
 • e) Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng tổ chức đánh giá ý thức, kết quả học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối học kỳ, năm học, khoá học; chỉ đạo các lớp tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, NCKH và các mặt công tác khác; đề xuất xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm nội quy, quy chế; phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý HSSV liên kết, VLVH và lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Trường;
 • g) Chủ trì việc quản lý sinh viên ngoại trú; phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá và các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú;
 • h) Chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với HSSV ít nhất 1 lần/năm học; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với đại diện HSSV để tiếp nhận, giải quyết hoặc đề xuất kiến nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về quyền lợi và chế độ chính sách của người học;
 • i) Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng, trợ cấp, miễn giảm học phí cho HSSV; khai thác, tiếp nhận và phân phối học bổng tài trợ cho HSSV từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; hướng dẫn quy trình, thủ tục và xác nhận cho HSSV vay vốn tín dụng;
 • k) Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế thuộc Ban Quản lý Ký túc xá và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế bắc buộc đối với HSSV; phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; giải quyết chế độ cho HSSV bị ốm đau, tai nạn, rủi ro;
 • l) Thường trực kiêm Thư ký Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV; Uỷ viên Hội đồng xét quy chế học vụ và công nhận tốt nghiệp cho HSSV hệ cao đẳng, đại học chính quy; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV; Thường trực Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên Trường;
 • m) Chủ trì và phối hợp với các tổ chức trong và ngoài Trường tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho HSSV; hội nghị tư vấn việc làm, giới thiệu và giúp đỡ HSSV tìm việc làm.
 • 2.3. Công tác khác
 • a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
 • b) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
 • c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
4. Cơ cấu tổ chức
Trưởng phòngPhó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng
TS. Phạm Đức Cường
Email: cuongpd@dhhp.edu.vn
ThS. Nguyễn Mạnh Đàn
Email: dannm@dhhp.edu.vn
ThS Phạm Thị Thanh Vân
Email: vanptt@dhhp.edu.vn